... aneb standardní životopis

Robert Fulghum napsal knihu Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Jistě, školka byla užitečná, umím si zavázat boty i obléct bundu "přes hlavu". Přesto jsem radši navázala dalším vzděláním na ZŠ, SŠ, VŠ a vše doplnila pár praktickými kurzy. Něco jsem si však odnesla také od všech svých zaměstnavatelů (a tím nemyslím jen reklamní propisku) a z každého projektu, na kterém jsem pracovala a pracuji. A pro koho například?

  • Markeťačka na volné noze (12/2013-dosud) – výběr z projektů:
  • KPMG Česká republika – Marketing and Communications Specialist (08/2012-05/2013) měla jsem na starosti HR marketing a interní časopis, byla jsem zapojená také do dalších menších projektů zaměřených na externí komunikaci
  • VUT v Brně – nejdříve (08/2008) jsem byla přijata jako specialistka pro strategický marketing, který jsem od 04/2010 2,5 roku vedla – podílela jsem se na nastavování marketingové strategie pro jednotlivé cílové skupiny, dohlížela a sama se svými kolegyněmi pracovala na jejím naplňování, starala jsem se také o umístění univerzity ve světových žebříčcích a prováděla benchmarking; za oddělení jsem také prezentovala výstupy marketingu vedení univerzity
  • Brand Brothers – marketingová specialistka / projektová manažerka (06/2007-11/2010 (plný pracovní úvazek do 08/2008, později externí spolupráce)) – pracovala jsem pro řadu českých i nadnárodních společností na různých druzích výzkumu, řadu z nich také vedla (projekty se týkaly například potenciálu vstupu společnosti na nový trh, jinými byly průzkumy spokojenosti, konkurence atd.), kromě tvorby samotných analýz a jejich interpretací měla ale práce pro firmy přidanou hodnotu ve formě praktických marketingových doporučení
  • Různé společnosti – sbírání ne prvních, ale už "opravdových" pracovních zkušeností v oboru během studia (2004-2007) – něco projektově (psaní textů, průzkum trhu), ale i na plný úvazek jako reklamní asistentka