=SUMA(vytvoření dotazníku;průzkum mezi zaměstnanci;zpracování dat;i/y;5 %;Google Forms;medián;desk research;segmentace;

boxploty;"To se mi líbí";výzkum v rámci UX řešení;SurveyMonkey;průzkum tržních příležitostí;"#";výstupy pro PR;chybí čárka) 

Před 19 lety jsem šla studovat sociologii na Masarykovu univerzitu v Brně — fascinovaly mě průzkumy veřejného mínění a koláče televizní sledovanosti. Školu jsem sice úspěšně ukončila, vždy mě však lákala také praxe. I proto se dnes mohu prokázat již 16 lety zkušeností. Práce s čísly mě baví pořád, i když z projektové manažerky průzkumu trhu jsem se postupem času v zaměstnání přerodila v univerzálnější marketérku. Na volné noze jsou však dotazníky a data opět mojí doménou, kromě pomoci s celým průzkumem nabízím také mikroslužbu www.tvorbadotazniku.cz.

 

Mám ráda Excel, infografiky, které data zpřístupní i běžnému čtenáři, a čtivé texty se všemi čárkami, které do nich patří. A také cestování za gastronomií, o kterých jsem psala i mimo tyto stránky.

 

A s čím vším vám mohu pomoci? Úplně jednoduše: získat a správně využít marketingové informace, které pro fungování a růst vaší společnosti nebo instituce potřebujete. V čem konkrétně naše spolupráce může spočívat, se dozvíte zde.

Eva Kneblová